TOPÇU, İlker Bekir, Eskişehir Osman Gazi University, Turkey