SUŽIEDĖLIS, Algirdas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania