ŠČEKATUROVIENĖ, Danutė, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania