STOROZHENKO, Maryna, Kyiv National Aviation University, Ukraine