KAMARUL BAHRAIN, Siti Humairah, Universiti Teknologi MARA, Malaysia