JANAKHMETOV, Urynbassar, Taraz State University, Kazakhstan