XU, Xiaojing, 1. School of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China, China