DING, Chao, Jiangsu Province Yancheng Shengtai Valve Co.,Ltd., China