WANG, Jianli, College of Mechanical and Electrical Engineering, Huangshan University, Huangshan 245041, China, China