VAIDELIENĖ, Adelė, Kaunas University of Technology, Lithuania