ALIŠAUSKIENĖ, Diana, Kaunas University of Technology, Lithuania