HUANG, Fei, 1. Jilin University. 2. Northeast Dianli University, China