XU, Jing, Beifang University of Nationalities, China