VĖJELIS, Sigitas, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania