JANAKHMETOV, Urynbassar, M. Kh. Dulaty Taraz State University, Kazakhstan