ŠAVAREIKA, Viktoras, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania