HUNG, Wei-Song, Chung Yuan University, Taiwan, Province of China