BIAŁO, Dionizy, Warsaw University of Technology, Poland