ŽILINSKAS, Pranas Juozas, Vilnius University, Lithuania