WANG, Shaoliang, Beijing jiaotong University, China