HUANG, Xixi, CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co. Ltd, China