BOBITSKI, Yaroslav Vasylovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine